Họ và tên: BÙI KHÁNH LINH
Số báo danh: 267
Giới thiệu: Năm sinh: 26/12/2002
Chiều cao: 1m76
Quê quán: Bắc Giang
Nghề nghiệp: Sinh viên HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0