Họ và tên: PHAN THU TRANG
Số báo danh: 121
Giới thiệu: Năm sinh: 03/11/1998
Chiều cao: 1m70
Quê quán: Ninh Bình
Nghề nghiệp: NGƯỜI MẪU TỰ DO
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0