Họ và tên: NGUYỄN ÁNH DƯƠNG
Số báo danh: 535
Giới thiệu: Năm sinh: 15/06/2001
Chiều cao: 1m70
Quê quán: Hà Nội
Nghề nghiệp: Sinh viên ĐH KHOA HỌC XH&NV HÀ NỘI
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0