Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Số báo danh: 433
Giới thiệu: Năm sinh: 13/02/2001
Chiều cao: 1m69
Quê quán: Thái Bình
Nghề nghiệp: Sinh viên HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0