Họ và tên: LÊ NGUYỄN NGỌC HẰNG
Số báo danh: 419
Giới thiệu: Năm sinh: 08/12/2003
Chiều cao: 1m74
Quê quán: TP.HCM
Nghề nghiệp: Sinh viên WESTERN SYDNEY UNIVERSITY
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0